ข้อมูลลูกค้า
ชื่อ :
นามสกุล :
ที่อยู่ :
เลือกจังหวัด :
รหัสไปรษณีย์ :
โทรศัพท์บ้าน :
โทรศัพท์ที่ทำงาน :
โทรศัพท์มือถือ :
แฟกซ์ :
E-mail :
รายการ :

 

มิสเตอร์ แบ็คฟิกส์ 34,36 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Mobile: 086-677-4557 Fax: 02-319-7145 E-mail: mrbagfix@gmail.com