วิธีชำระเงิน

1. ชำระเงินสดและใช้บริการที่ร้าน
2. โอนเงินทางธนาคาร โดยโทรศัพท์สอบถามที่ 086-677-4557

ธนาคาร
สาขา
เลขที่บัญชี
ชื่อบัญชี
ประเภทบัญชี
 

 สำหรับลูกค้าที่ส่งกระเป๋าซ่อมทางไปรษณีย์

วิธีแจ้งยืนยันการโอนเงิน(เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง)

- แฟกซ์ใบโอนเงินธนาคารมาที่เบอร์ 02-319-7145 พร้อมระบุชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ

คำแนะนำเพิ่มเติม

- หลังจากโอนเงินแล้ว กรุณาเก็บสลิปโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า

 

ขอบคุณที่ใช้บริการ Mr.BagFix

 

มิสเตอร์ แบ็คฟิกส์ 34,36 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
Mobile: 086-677-4557 Fax: 02-319-7145 E-mail: mrbagfix@gmail.com