ไทย | ENG
วิธีการชำระเงิน
Repairs local and imported bags ซ่อมกระเป๋า ตามสาขา
1
ชำระเป็นเงินสด
2
โอนเงินเข้าบัญชี ส่งหลักฐานการโอน
ซ่อมกระเป๋า ทางไปรษณีย์
1
สามารถสอบถามได้ที่ 02-090-6464 , 086-677-4557
2
เมื่อโอนแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงิน,ชื่อ+ที่อยู่ในการจัดส่งมาที่ E-mail: [email protected] | ID Line: @mrbagfix พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์
3
ถ้าต้องการใบกำกับภาษีแบบเต็มรบกวนแจ้งมาพร้อมกับส่งหลักฐานการโอน
4
หลังจากส่งหลักฐานการโอนแล้ว กรุณาเก็บหลักฐานการโอนเงินไว้จนกว่าจะได้รับสินค้า