ไทย | ENG
ภาพตัวอย่างงานซ่อม
เปลี่ยนสายกระเป๋าสะพาย
เปลี่ยนสายกระเป๋าสะพาย

แต่งสีขอบหูหิ้ว
แต่งสีขอบหูหิ้ว

เปลี่ยนล้อกระเป๋าเดินทาง
เปลี่ยนล้อกระเป๋าเดินทาง

เปลี่ยนหนังหางซิป
เปลี่ยนหนังหางซิป

เปลี่ยนหนังก้นกระเป๋า
เปลี่ยนหนังก้นกระเป๋า

ซ่อมปลี่ยนผ้ากระเป๋าใส่กล้อง
ซ่อมปลี่ยนผ้ากระเป๋าใส่กล้อง

ทำหนังใหม่ทั้งกระเป๋าตามบริเวณที่หลุดลอ
ทำหนังใหม่ทั้งกระเป๋าตามบริเวณที่หลุดลอ

ใส่อะไหล่เข็มของหัวเข็มขัด
ใส่อะไหล่เข็มของหัวเข็มขัด

เปลี่ยนหนังท้องสาย
เปลี่ยนหนังท้องสาย

ทำฐานกระเป๋ากอล์ฟ
ทำฐานกระเป๋ากอล์ฟ

เปลี่ยนซิปกระเป๋าเดินทาง
เปลี่ยนซิปกระเป๋าเดินทาง

เสริมหนังที่ยึดสายกระเป๋า
เสริมหนังที่ยึดสายกระเป๋า

เปลี่ยนหนังสายรัดคางหมวกกันน็อคจักรยาน
เปลี่ยนหนังสายรัดคางหมวกกันน็อคจักรยาน